Samenwerking 4RISK

IFCO Funderingsexpertise is de samenwerking aangegaan met een nieuwe speler in de monitoringsbranche.

4RISK is een nieuwe onderneming met ervaren adviseurs die zich gaan richten op het omgevingsrisicomanagement van diverse bouw- infra- en civieleprojecten.

Door de samenwerking met 4RISK onderscheiden we ons met een unieke combinatie van diensten en werkzaamheden waardoor daadwerkelijk het gehele proces van preventie tot aan communicatiemanagement kan worden aangeboden.

In het voortraject zou er met u gekeken kunnen worden wat de verschillende risico’s zijn voor de omgeving tijdens uw bouwproject. Hieruit wordt een plan opgesteld waarin staat hoe de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt om schade en klachten te voorkomen.
Natuurlijk blijft het niet bij een plan maar zullen de adviseurs u tijdens het gehele project begeleiden en adviseren over de risico’s, maken van monitoringsplannen en het uitvoeren van de verschillende monitoring mogelijkheden.
Met als resultaat zoveel mogelijk risico’s verminderen, faalkosten inzichtelijk maken en besparingen doorvoeren.

Vanaf nu kunt u dus bij ons terecht voor het gehele totaalpakket:

– omgevingsrisicomanagement / risicoanalyse
– bouwkundige (voor)opname
– funderingsonderzoek
– schade-expertise
– trillingsprognoses
– geluidsprognoses
– geotechnisch advies
– monitoringsplannen
– akoestisch doormeten van palen
– proefbelasten funderingselementen
– deformatiemetingen
– trillingsmetingen
– geluidsmetingen
– grondwatermonitoring
– inclinometingen
– automatische monitoring
– verhuur innovatieve meetapparatuur
– woonwagen expertise

Samen zorgen wij voor minder risico’s en schade aan de omgeving door het gevolg van bouwwerkzaamheden!

Wilt u meer weten over onze samenwerking of de vele diensten die wij u kunnen bieden neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.